Flag Nl Flag Gb

Boekingsvoorwaarden

Neemt u kennis van de boekingsvoorwaarden voor Casa Lobera en Villa Faboosh.

Reservering en bevestiging

Een reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via onze website of via boekingssites worden gedaan. Nadat Casa Lobera/Villa Faboosh uw reservering bevestigd heeft, bent u gebonden de aanbetaling binnen een week te voldoen. Het is uw verantwoordelijkheid om de gegevens in de boekingsbevestiging op correctheid te checken. Indien u onjuistheden constateert, meldt u dit per omgaande aan ons. Uw reservering is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Casa Lobera/Villa Faboosh de ontvangst aan u heeft bevestigd. Degene aan wie de bevestiging is gestuurd, is volledig aansprakelijk voor het gehele bedrag van de boeking en voor instemming van uw medereizigers met deze boekingsvoorwaarden. Door het voldoen van de aanbetaling stemt u in met de boekingsvoorwaarden en zodra deze betaling door Casa Lobera/Villa Faboosh is ontvangen, zijn zowel de huurovereenkomst als de boekingsvoorwaarden bindend.
Reserveringen van personen onder de 18 jaar op het moment van boeken kunnen niet door ons worden geaccepteerd.
Casa Lobera/Villa Faboosh behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren zonder nadere toelichting.

Tarieven

De getoonde tarieven zijn in euro's (EUR) per accommodatie per nacht inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Mocht het BTW-tarief wijzigen tussen de datum van de boeking en de datum van uw verblijf, dan dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast op het moment van de levering van de diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de huurder ten tijde van de boeking was medegedeeld.
De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektra, TV, WiFi, zwembad (ca. mei t/m oktober), wasmachine, linnengoed, keukenlinnen en handdoeken.
De bijkomende kosten voor eindschoonmaak bedragen € 50,- voor Casa Lobera 2 (max. 4 personen), € 75,- voor Casa Lobera 3 en 4 (max. 6 personen) en € 100,- voor Villa Faboosh (max. 8 personen).
Voor extra voorzieningen en opties in en rond de accommodatie verwijzen wij u naar de website van Casa Lobera en Villa Faboosh.
De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag, te voldoen binnen 7 dagen na reservering. Uw boeking is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Casa Lobera/Villa Faboosh de ontvangst aan u heeft bevestigd.
De restantbetaling dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van de huurperiode dient het totaalbedrag per omgaande te worden voldaan.
Het niet tijdig betalen van het restantbedrag (of het totaalbedrag, als dit geval zich voordoet) zal annulering tot gevolg hebben zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Borg

De borg bedraagt € 200,- voor een verblijf bij Casa Lobera bungalows en € 300,- voor Villa Faboosh. Na uw vertrek controleren wij de verhuureenheid en wat daartoe behoort. Is alles in orde, dan storten wij deze borg binnen maximaal een week terug op uw rekening.

Wijziging of annulering door Casa Lobera/Villa Faboosh

Mocht Casa Lobera/Villa Faboosh door omstandigheden onverhoopt genoodzaakt zijn om een reservering te wijzigen of te annuleren, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren en, indien u dat wenst, proberen om een passend alternatief aan te bieden. Indien dit alternatief niet acceptabel voor u is, ontvangt u de betaalde verblijfsom en betaalde borg terug, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Annulering door u

Annuleringen dienen telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) aan Casa Lobera/Villa Faboosh te worden gemeld.
De annulering is definitief op het moment dat Casa Lobera/Villa Faboosh dit aan u heeft bevestigd.
De annuleringskosten bedragen:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale verblijfsom.
  • Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 75% van de totale verblijfsom.
  • Bij latere annulering: de volledige verblijfsom.

Is er een borg betaald, dan ontvangt u deze vanzelfsprekend van ons terug.
Is er sprake van een no-show, dan is de volledige verblijfsom verschuldigd. 
Het later aankomen dan de incheckdatum of eerder vertrekken dan de uitcheckdatum geeft geen recht op teruggaaf van de verblijfsom.
N.B.: Wij adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!

Aankomst en vertrek

De door u gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat. Voor Villa Faboosh geldt dat bij een inchecktijd vanaf 23.00 uur een vergoeding van € 30,- in rekening wordt gebracht. (Voor Casa Lobera geldt dit niet omdat wij ter plekke aanwezig zijn.)
De uiterste vertrektijd op de laatste dag van de huurperiode is 10.00 uur.
In overleg zijn andere tijden mogelijk. Als het geen wisseldag is, kunnen we hier flexibel in zijn.

Aantal personen in de gehuurde accommodatie

Het aantal personen dat in de accommodatie verblijft, mag niet het aantal bedden overschrijden met uitzondering in het geval van kinderen tot 2 jaar. Indien het maximum aantal wordt overschreden zonder voorafgaande toestemming behoudt Casa Lobera/Villa Faboosh zich het recht voor om de boeking te weigeren of in te trekken. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door u als huurder en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toegang

Het is vertegenwoordigers van Casa Lobera/Villa Faboosh toegestaan om op elk redelijk tijdstip van de dag toegang tot de gehuurde accommodatie te hebben voor het plegen van inspectie en onderhoud.

Roken/Open vuur/Barbecue

In de accommodatie mag niet gerookt worden. U kunt buiten roken indien u de asbak gebruikt. Loopt u s.v.p. niet met sigaret, sigaar of pijp door de tuin of het aangrenzende natuurgebied. Vanwege de droogte is er groot risico op brand. Het is niet toegestaan wierook e.d. te branden in de accommodatie. Open vuur is ten strengste verboden. Barbecuen op de 'open vuur barbecue' is niet toegestaan van 1 juni tot 15 oktober. De Spaanse wet verbiedt dit teneinde brand te voorkomen; er staan hoge boetes op schending van deze wet. Als alternatief kunt u bij Casa Lobera op aanvraag en tegen een kleine vergoeding van € 3,- per dag gebruikmaken van onze barbecue op gas. Bij Villa Faboosh is het gebruik van de grill op gas bij de huurprijs inbegrepen. De BBQ/grill ontvangt u schoon bij aanvang en u dient deze na gebruik ook weer schoon achter te laten. Wanneer de BBQ/grill niet schoon wordt achtergelaten, brengen wij hiervoor € 30,- in rekening. 

Schoonmaak van de accommodatie

De accommodatie zal grondig worden schoongemaakt voor de start van de huurperiode. De accommodatie moet schoon (normaal gebruik) worden achtergelaten aan het eind van de huurperiode. Al het afval is door u opgeruimd. As in de open haard mag blijven liggen i.v.m. het lang nagloeien ervan.

Gedrag

Degene aan wie de boekingsbevestiging is gestuurd, is volledig verantwoordelijk voor het correcte en fatsoenlijke gedrag van alle medereizigers. Als u en/of uw medereizigers zich op een manier gedragen die onacceptabel wordt geacht door Casa Lobera/Villa Faboosh, behouden wij ons het recht voor om u en uw medereizigers te verzoeken de gehuurde accommodatie te verlaten.

Schade

Gedurende uw verblijf bent u als huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inboedel ervan en alle zaken die verder tot het gehuurde object behoren. Alles dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als bij aanvang van de huurperiode. In het geval van schade dient u dit direct aan ons te melden en de reparatie- en/of vervangingskosten te vergoeden. Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht. Het plukken van avocado's van de bomen rond Villa Faboosh is verboden, omdat deze niet van ons zijn. Na uw vertrek zullen wij de door u gehuurde accommodatie en alles wat daartoe behoort controleren. Wij adviseren u om een reisverzekering te nemen die schade in de gehuurde accommodatie dekt.

Aansprakelijkheid

Casa Lobera/Villa Faboosh is niet aansprakelijk voor de dood, persoonlijk letsel, schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de huurder of derden als gevolg van het verblijf in de accommodatie of op het terrein van Casa Lobera/Villa Faboosh, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de eigenaren. Het gebruik van zwembad, speeltoestel en andere voorzieningen bij of van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. De huurder vrijwaart Casa Lobera/Villa Faboosh tegen aanspraken dienaangaande.

Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Casa Lobera/Villa Faboosh, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa Lobera/Villa Faboosh in het voorkomende geval zal uitkeren.

Casa Lobera/Villa Faboosh is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging die te wijten is aan een oorzaak die buiten onze macht ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daad van God, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval, overlijden van de eigenaar/eigenaren, oorlog of dreiging van oorlog, ordeverstoring, handelingen, beperkingen, verordeningen, statuten of maatregelen van enigerlei overheidsinstelling of lokale autoriteit, stakingen, buitensluitingen of andere industriële acties of geschillen of ongunstige weersomstandigheden. In het geval van dergelijke situaties, is Casa Lobera/Villa Faboosh gerechtigd om het huurcontract als beëindigd te beschouwen. In het geval van een dergelijke beëindiging wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van betaalde bedragen voor het ongebruikte deel van uw verblijf, dat pro rata wordt berekend.

Casa Lobera/Villa Faboosh kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stukgaan van mechanische uitrustingen zoals pompen, boilers, ketels, zwembadfiltratiesystemen etc., noch voor storingen van openbare voorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Evenmin is Casa Lobera/Villa Faboosh verantwoordelijk voor lawaai of storingen die buiten onze macht liggen.

Op de websites van Casa Lobera en Villa Faboosh kunnen producten en/of diensten van derden worden aangeboden. Casa Lobera/Villa Faboosh is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties met derden.