Flag Nl Flag Gb

Boekingsvoorwaarden en Privacyverklaring

Neemt u kennis van de Boekingsvoorwaarden en Privacyverklaring van Casa Lobera en Villa Faboosh, versie 24 mei 2018:

Boekingsvoorwaarden

Reservering en bevestiging

Een reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via onze website of via boekingssites worden gedaan. Nadat Casa Lobera/Villa Faboosh uw reservering bevestigd heeft, bent u gebonden de aanbetaling binnen een week te voldoen. Het is uw verantwoordelijkheid om de gegevens in de boekingsbevestiging op correctheid te checken. Indien u onjuistheden constateert, meldt u dit per omgaande aan ons. Uw reservering is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Casa Lobera/Villa Faboosh de ontvangst aan u heeft bevestigd. Degene aan wie de bevestiging is gestuurd, is volledig aansprakelijk voor het gehele bedrag van de boeking en voor instemming van uw medereizigers met deze boekingsvoorwaarden. Door het voldoen van de aanbetaling stemt u in met de boekingsvoorwaarden en zodra deze betaling door Casa Lobera/Villa Faboosh is ontvangen, zijn zowel de huurovereenkomst als de boekingsvoorwaarden bindend. Reserveringen van personen onder de 18 jaar op het moment van boeken kunnen niet door ons worden geaccepteerd. Casa Lobera/Villa Faboosh behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren zonder nadere toelichting.

Tarieven

De getoonde tarieven zijn in euro's (EUR) per accommodatie per nacht inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Mocht het BTW-tarief wijzigen tussen de datum van de boeking en de datum van uw verblijf, dan dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast op het moment van de levering van de diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de huurder ten tijde van de boeking was medegedeeld.
De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektra, TV, WiFi, zwembad (ca. mei t/m oktober), wasmachine, linnengoed, keukenlinnen en handdoeken.
De bijkomende kosten voor eindschoonmaak bedragen € 50,- voor Casa Lobera 2 (max. 4 personen), € 75,- voor Casa Lobera 3 en 4 (max. 6 personen) en € 100,- voor Villa Faboosh (max. 8 personen).
Voor extra voorzieningen en opties in en rond de accommodatie verwijzen wij u naar de website van Casa Lobera (https://casalobera.nl/bungalows-en-bb/de-bungalows-meer-informatie/) en Villa Faboosh (http://villafaboosh.nl/Indeling-en-voorzieningen/)
De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag, te voldoen binnen 7 dagen na reservering. Uw boeking is definitief op het moment dat de aanbetaling is voldaan en Casa Lobera/Villa Faboosh de ontvangst aan u heeft bevestigd.

De restantbetaling dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. 
Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van de huurperiode dient het totaalbedrag per omgaande te worden voldaan.
Het niet tijdig betalen van het restantbedrag (of het totaalbedrag, als dit geval zich voordoet) zal annulering tot gevolg hebben zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Borg

De borg bedraagt € 200,- voor een verblijf bij Casa Lobera bungalows en € 300,- voor Villa Faboosh. Na uw vertrek controleren wij de verhuureenheid en wat daartoe behoort. Is alles in orde, dan storten wij deze borg binnen maximaal een week terug op uw rekening.

Wijziging of annulering door Casa Lobera/Villa Faboosh

Mocht Casa Lobera/Villa Faboosh door omstandigheden onverhoopt genoodzaakt zijn om een reservering te wijzigen of te annuleren, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren en, indien u dat wenst, proberen om een passend alternatief aan te bieden. Indien dit alternatief niet acceptabel voor u is, ontvangt u de betaalde verblijfsom en betaalde borg terug, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Annulering door u

Annuleringen dienen telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) aan Casa Lobera/Villa Faboosh te worden gemeld.
De annulering is definitief op het moment dat Casa Lobera/Villa Faboosh dit aan u heeft bevestigd.
De annuleringskosten bedragen:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale verblijfsom.
  • Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 75% van de totale verblijfsom.
  • Bij latere annulering: de volledige verblijfsom.

Is er een borg betaald, dan ontvangt u deze vanzelfsprekend van ons terug.
Is er sprake van een no-show, dan is de volledige verblijfsom verschuldigd. 
Het later aankomen dan de incheckdatum of eerder vertrekken dan de uitcheckdatum geeft geen recht op teruggaaf van de verblijfsom.
N.B.: Wij adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!

Aankomst en vertrek
De door u gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat. Voor Villa Faboosh geldt dat bij een inchecktijd vanaf 23.00 uur een vergoeding van € 30,- in rekening wordt gebracht. (Voor Casa Lobera geldt dit niet omdat wij ter plekke aanwezig zijn.)
De uiterste vertrektijd op de laatste dag van de huurperiode is 10.00 uur.
In overleg zijn andere tijden mogelijk. Als het geen wisseldag is, kunnen we hier flexibel in zijn.

Aantal personen in de gehuurde accommodatie

Het aantal personen dat in de accommodatie verblijft, mag niet het aantal bedden overschrijden met uitzondering in het geval van kinderen tot 2 jaar. Indien het maximum aantal wordt overschreden zonder voorafgaande toestemming behoudt Casa Lobera/Villa Faboosh zich het recht voor om de boeking te weigeren of in te trekken.
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door u als huurder en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toegang

Het is vertegenwoordigers van Casa Lobera/Villa Faboosh toegestaan om op elk redelijk tijdstip van de dag toegang tot de gehuurde accommodatie te hebben voor het plegen van inspectie en onderhoud.

Roken/Open vuur/Barbecue

In de accommodatie mag niet gerookt worden. U kunt buiten roken indien u de asbak gebruikt. Loopt u s.v.p. niet met sigaret, sigaar of pijp door de tuin of het aangrenzende natuurgebied. Vanwege de droogte is er groot risico op brand. Het is niet toegestaan wierook e.d. te branden in de accommodatie. Open vuur is ten strengste verboden. Barbecuen op de 'open vuur barbecue' is niet toegestaan van 1 juni tot 15 oktober. De Spaanse wet verbiedt dit teneinde brand te voorkomen; er staan hoge boetes op schending van deze wet. Als alternatief kunt u bij Casa Lobera op aanvraag en tegen een kleine vergoeding van € 3,- per dag gebruikmaken van onze barbecue op gas. Bij Villa Faboosh is het gebruik van de grill op gas bij de huurprijs inbegrepen. De BBQ/grill ontvangt u schoon bij aanvang en u dient deze na gebruik ook weer schoon achter te laten. Wanneer de BBQ/grill niet schoon wordt achtergelaten, brengen wij hiervoor € 30,- in rekening.

Schoonmaak van de accommodatie

De accommodatie zal grondig worden schoongemaakt voor de start van de huurperiode. De accommodatie moet schoon (normaal gebruik) worden achtergelaten aan het eind van de huurperiode. Al het afval is door u opgeruimd. As in de open haard mag blijven liggen i.v.m. het lang nagloeien ervan.

Gedrag

Degene aan wie de boekingsbevestiging is gestuurd, is volledig verantwoordelijk voor het correcte en fatsoenlijke gedrag van alle medereizigers. Als u en/of uw medereizigers zich op een manier gedragen die onacceptabel wordt geacht door Casa Lobera/Villa Faboosh, behouden wij ons het recht voor om u en uw medereizigers te verzoeken de gehuurde accommodatie te verlaten.

Schade

Gedurende uw verblijf bent u als huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inboedel ervan en alle zaken die verder tot het gehuurde object behoren. Alles dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als bij aanvang van de huurperiode. In het geval van schade dient u dit direct aan ons te melden en de reparatie- en/of vervangingskosten te vergoeden. Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht. Het plukken van avocado’s van de bomen rond Villa Faboosh is verboden, omdat deze niet van ons zijn. Na uw vertrek zullen wij de door u gehuurde accommodatie en alles wat daartoe behoort controleren. Wij adviseren u om een reisverzekering te nemen die schade in de gehuurde accommodatie dekt.

Aansprakelijkheid

Casa Lobera/Villa Faboosh is niet aansprakelijk voor de dood, persoonlijk letsel, schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de huurder of derden als gevolg van het verblijf in de accommodatie of op het terrein van Casa Lobera/Villa Faboosh, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de eigenaren. Het gebruik van zwembad, speeltoestel en andere voorzieningen bij of van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. De huurder vrijwaart Casa Lobera/Villa Faboosh tegen aanspraken dienaangaande.

Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Casa Lobera/Villa Faboosh, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa Lobera/Villa Faboosh in het voorkomende geval zal uitkeren.

Casa Lobera/Villa Faboosh is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging die te wijten is aan een oorzaak die buiten onze macht ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daad van God, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval, overlijden van de eigenaar/eigenaren, oorlog of dreiging van oorlog, ordeverstoring, handelingen, beperkingen, verordeningen, statuten of maatregelen van enigerlei overheidsinstelling of lokale autoriteit, stakingen, buitensluitingen of andere industriële acties of geschillen of ongunstige weersomstandigheden. In het geval van dergelijke situaties, is Casa Lobera/Villa Faboosh gerechtigd om het huurcontract als beëindigd te beschouwen. In het geval van een dergelijke beëindiging wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van betaalde bedragen voor het ongebruikte deel van uw verblijf, dat pro rata wordt berekend.

Casa Lobera/Villa Faboosh kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stukgaan van mechanische uitrustingen zoals pompen, boilers, ketels, zwembadfiltratiesystemen etc., noch voor storingen van openbare voorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Evenmin is Casa Lobera/Villa Faboosh verantwoordelijk voor lawaai of storingen die buiten onze macht liggen.

Op de websites van Casa Lobera en Villa Faboosh kunnen producten en/of diensten van derden worden aangeboden. Casa Lobera/Villa Faboosh is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties met derden.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites www.casalobera.nl, www.casalobera.com, www.villafaboosh.nl en www.villafaboosh.com. De privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonsgegevens die u verstrekt, verzamelen en gebruiken.

Contactgegevens - Bedrijfsgegevens

Casa Lobera / Villa Faboosh
Martin de Vries
Postadres: Buzón 15, 29716 Canillas de Aceituno, Spanje
E-mail: info@casalobera.com
Tel. (+34) 608 347 547
Bedrijfsactiviteit: Verhuur van accommodaties in Canillas de Aceituno en Cómpeta, Andalusië, Spanje

Casa Lobera en Villa Faboosh respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Casa Lobera en Villa Faboosh. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wanneer u via onze websites andere websites benadert, raden wij u aan telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Casa Lobera en Villa Faboosh. Om onze diensten te kunnen uitvoeren, is er echter een aantal partijen die ook uw gegevens ontvangen, namelijk:

UwBoeking.com
Wij maken gebruik van UwBoeking.comonline reserveringssysteem. Deze verwerkt uw persoonsgegevens voor ons doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Balcón de Andaluz
Wanneer u gebruik wilt maken van het Casas Andaluz arrangement, waarbij u zowel bij Casa Lobera als bij Balcón de Andaluz verblijft, worden de benodigde persoonsgegevens aan laatstgenoemde accommodatie verstrekt.

Gestór (accountant)
Wij verstrekken onze facturen met uw persoonsgegevens aan onze Spaanse gestór ten behoeve van de BTW- en belastingaangifte.

Guardia Civil
Het is wettelijk verplicht om na aankomst onze gasten vanaf 16 jaar te registreren. Wij registreren de door de Guardia Civil gevraagde gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, zowel op papier als online.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Via het contactformulier op onze websites
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
Doel: Om antwoord te kunnen geven op de door u gestelde vraag.
Grondslag: toestemming. Door het contactformulier in te vullen, verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

Via het gastenboekformulier op onze websites
- Naam
Doel: Om een bericht achter te laten in ons gastenboek.
Grondslag: toestemming. Door het gastenboekformulier in te vullen, verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

 Via Uwboeking.com en t.b.v. Balcón de Andaluz
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Doel: Om een reservering uit te kunnen voeren en u hierover te kunnen informeren.
Grondslag: toestemming. Door het reserveringsformulier of contactformulier in te vullen , verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

T.b.v. onze gestór (accountant)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Uw fiscale nummer (NIF) indien u resident bent in Spanje
Doel: Verstrekken van facturen met deze gegevens aan onze gestór
Grondslagen:
1. Overeenkomst. Door het voldoen van de aanbetaling stemt u in met de boekingsvoorwaarden van Casa Lobera / Villa Faboosh en zodra deze betaling door Casa Lobera / Villa Faboosh is ontvangen, zijn zowel de huurovereenkomst als de boekingsvoorwaarden bindend.
2. Wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

T.b.v. de Guardia Civil
- Nummer van het reisdocument
- Soort document
- Afgiftedatum van het document
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Nationaliteit
Doel: De geregistreerde informatie staat te allen tijde ter beschikking van de leden van de veiligheidstroepen en -organen die terzake bevoegd zijn, waarbij wij verplicht zijn deze te laten zien wanneer daarom verzocht wordt.
Grondslag: wettelijke verplichting 

N.B.: Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transactie met ons.

Persoonlijke gegevens die wij via externe boekingssites ontvangen

Deze gegevens zullen wij op dezelfde manier behandelen als van contactverzoeken en reserveringen rechtstreeks via onze eigen websites. Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen via e-mail, telefonisch, of welk ander communicatiemiddel dan ook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casalobera.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Casa Lobera en Villa Faboosh nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa Lobera en Villa Faboosh bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adres, E-mail, Telefoon (en NIF-nummer indien u resident bent in Spanje)
Minimaal 7 jaar Nederlandse Belastingwet (minimaal 6 jaar Spaanse Belastingwet)

Gegevens t.b.v. de Guardia Civil:
- nummer van het reisdocument
- soort document
- afgiftedatum van het document
- achternaam/achternamen
- voornaam/voornamen
- geslacht
- geboortedatum
- nationaliteit
Minimaal 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de registratie heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casa Lobera en Villa Faboosh verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa Lobera en Villa Faboosh gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Casa Lobera en Villa Faboosh verzamelen tevens anonieme demografische informatie met Google Analytics. Deze informatie kan bevatten: uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen. Deze informatie wordt door ons gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Lobera of Villa Faboosh en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casalobera.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Casa Lobera en Villa Faboosh willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa Lobera en Villa Faboosh nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computer wordt beveiligd door middel van Avast internet security en gegevens worden beveiligd opgeslagen op OneDrive. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@casalobera.com.

Wijziging privacyverklaring

Casa Lobera en Villa Faboosh behouden zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring op onze websites te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Casa Lobera en Villa Faboosh uw persoonlijke gegevens beschermen.